Trang web này là nơi truy cập các dịch vụ và sản phẩm từ https://goahead.edu.vn/. Khi bạn sử dụng trang web này, bạn chấp nhận và tuân theo các quy định và điều kiện sau:

Bản quyền: Toàn bộ nội dung trên trang web này, từ văn bản, hình ảnh, âm thanh cho tới video, đều là quyền sở hữu của https://goahead.edu.vn/ hoặc các đối tác sở hữu trí tuệ khác. Nội dung chỉ được sử dụng cho mục đích cá nhân và không nhằm mục đích thương mại.

Việc sử dụng trang web: Bạn cam đoan rằng bạn sẽ sử dụng trang web theo pháp luật và tuân theo mọi quy định pháp lý đang có hiệu lực. Trang web này không được sử dụng để truyền tải nội dung bất hợp pháp, gây hại hoặc xâm phạm quyền riêng tư của người khác.

Bảo vệ thông tin: https://goahead.edu.vn/ cam kết giữ an toàn thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ mọi quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đang hiệu lực. Bạn đồng ý cung cấp thông tin chính xác và không sử dụng thông tin của người khác trên trang web này một cách không chính đáng.

Cập nhật điều khoản: https://goahead.edu.vn/ có quyền chỉnh sửa hoặc cập nhật các điều khoản và điều kiện sử dụng trang web này mà không cần phải thông báo trước. Bạn nên thường xuyên xem lại các điều khoản và điều kiện này để biết được những thay đổi mới nhất.

Quyền riêng tư: https://goahead.edu.vn/ cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và tuân thủ tất cả các quy định pháp lý hiện hành về quyền riêng tư. Bạn có thể tham khảo thêm chính sách bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi trên trang web này.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ quy định hoặc điều kiện nào của trang web này, bạn nên ngừng sử dụng trang web.