Chính sách bảo mật thông tin là một trong những điểm nổi bật và quan trọng khi khách hàng ghé thăm trang web https://goahead.edu.vn/. Chúng tôi tận tâm trong việc đảm bảo an ninh cho thông tin cá nhân của người dùng và mang đến cho họ trải nghiệm truy cập web an tâm và an toàn. Đây là thông tin chi tiết về chính sách bảo mật của https://goahead.edu.vn/.

I. Tổng quan

https://goahead.edu.vn/ là nền tảng trực tuyến chuyên cung cấp kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý doanh nghiệp và phát triển bản thân. Chúng tôi nỗ lực đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của người dùng và mang đến trải nghiệm truy cập web an toàn và bảo mật.

II. Cách chúng tôi thu thập thông tin

Thông tin cá nhân
Người dùng cung cấp thông tin cá nhân, bao gồm tên, email, số điện thoại, và địa chỉ khi đăng ký tài khoản hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Thông tin này được sử dụng để phục vụ khách hàng và liên hệ khi cần.

Thông tin về hoạt động trên trang web
Chúng tôi ghi lại thông tin về các hoạt động của người dùng trên trang web, bao gồm các trang đã truy cập, thời gian truy cập và các dữ liệu khác liên quan đến lưu lượng truy cập. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải tiến trang web và mang lại trải nghiệm truy cập web tốt hơn cho người dùng.

III. Việc bảo vệ thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng bằng cách sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để đảm bảo an toàn cho thông tin. Các công nghệ bảo mật như SSL được chúng tôi sử dụng để mã hóa thông tin và ngăn chặn truy cập trái phép. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với bên thứ ba nào, ngoại trừ trong trường hợp có sự đồng ý của khách hàng hoặc nếu được yêu cầu theo quy định của pháp luật.

IV. Quyền lợi của người dùng

Quyền xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân
Người dùng có quyền xem và yêu cầu chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ.

Quyền từ chối chia sẻ thông tin
Người dùng có quyền từ chối chia sẻ thông tin cá nhân, tuy nhiên, điều này có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Quyền sử dụng trang web
Người dùng có quyền tự do sử dụng trang web và truy cập các tài liệu học tập và dịch vụ của chúng tôi.

V. Các biện pháp bảo mật

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân và ngăn chặn việc tiết lộ thông tin ra bên ngoài trang web của chúng tôi. Các công nghệ bảo mật hiện đại như mã hóa dữ liệu, tường lửa, phần mềm diệt virus và các kiểm tra bảo mật cơ bản được chúng tôi sử dụng để bảo vệ thông tin của người dùng khỏi các mối đe dọa trên mạng.

Tất cả nhân viên của chúng tôi được đào tạo về chính sách bảo mật thông tin và các quy trình liên quan đến xử lý thông tin cá nhân của người dùng. Chúng tôi cũng thiết lập các quy định nội bộ để đảm bảo rằng tất cả thông tin người dùng đều được bảo vệ an toàn và không bị tiết lộ.

VI. Việc sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của người dùng để cung cấp dịch vụ và sản phẩm, liên hệ khi cần thiết và cung cấp thông tin và khuyến mãi mới nhất. Thông tin người dùng cũng được sử dụng để phát triển và cải tiến trang web, cung cấp trải nghiệm truy cập web tốt hơn, tiến hành nghiên cứu thị trường và phân tích, đánh giá hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo và cải thiện chất lượng dịch vụ.

VII. Việc chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng với bên thứ ba nào, trừ khi người dùng đồng ý hoặc bắt buộc theo quy định