Quy Trình Học Tiếng Anh Hiệu Quả

Luyện IELTS CẤP TỐC

18/06/2018 5.940.000đ/Khóa

Luyện Pre- IELTS

3.300.000đ/Khóa

Luyện IELTS 3.0

2.640.000đ/Khóa

Luyện IELTS READING

20/06/2018 3.300.000đ/Khóa

Luyện IELTS WRITING

22/06/2018 3.300.000đ/Khóa

Luyện IELTS LISTENING

2.640.000đ/Khóa

Luyện IELTS SPEAKING

2.640.000đ/Khóa

Luyện IELTS 6.5

14/06/2018 3.900.000đ/Khóa

Luyện IELTS WRITING & SPEAKING CẤP TỐC

3.300.000đ/Khóa

Viết Hồ Sơ Săn Học Bổng Du học ASH

04/06/2018 6.000.000đ/Khóa

Anh Văn Giao Tiếp

1.490.000đ/Khóa

ANH VĂN THIẾU NHI

540.000đ/Tháng

Đặc biệt : HỌC VIÊN ĐƯỢC HỌC THỬ 01 TUẦN
– Học viên có thể đăng ký học buổi sáng hoặc buổi chiều.
– Kiểm tra xếp lớp miễn phí và đăng ký học, liên hệ
Phone: (08) 6258 1035
– Hỗ trợ tư vấn và định hướng học tiếng Anh, liên hệ
Phone: 0903 862 132 (ThS. Vĩnh Huy)
Email: vhuy52@goahead.edu.vn / vhuy52@gmail.com
Facebook: facebook.com/thay.vinhhuy